Members

Kumi Kuroda Kumi O. Kuroda
Team Leader
Kenichi Tokita

Kenichi Tokita
Researcher

 

Kazutaka Shinozuka

Kazutaka Shinozuka
Researcher

 

Nami Ohmura

Nami Ohmura
Researcher

 

Kansai Fukumitsu

Kansai Fukumitsu
Researcher

 

Saori Yano

Saori Yano
Researcher

 

Chihiro Yoshihara Chihiro Yoshihara
Researcher
Yuko Shiraishi

Yuko Shiraishi
Researcher

   
Atsuko Saito

Atsuko Saito (Musashino University)
Adjunct professor

 

Gian

Gianluca Esposito
Adjunct professor (University of Trent, Italy)

Taiju Amano Taijyu Amano
Adjunct professor (Hokkaido University)
   
Manami Sato

Manami Sato
Trainee (Teikyo University of Science)

  Hannah Ng
Trainee (University of Exeter, UK)

 

 

 
  Misato Kaneko
Technical staff
  Yuri Odaka
Technical staff
  Yuko Goto
Part-time staff,Assistant
  Sayaka Shindo
Part-time staff
  Lana Okuma
Part-time staff
 

 

 

 

Ex-Team Members

 

Yousuke TsuneokaToho University

Sachine YoshidaToho University

Kashiko TachikawaThe University of Tokyo

Tetsuaki Ara

Masayuki Nitta

Yosiaki Matumoto

Sayaka Komatsu

Tokiko Fillman

Teppo Maruyama

Ryuko OhnishiUniversity of the Ryukyus

Anna Truzzi(University of Trent, Italy)

 

Michael NumanMarilyn Numan

Michael Numan

Marilyn Numan