Members

Kumi Kuroda Kumi O. Kuroda
Team Leader
Kazutaka Shinozuka

Kazutaka Shinozuka
Researcher

 

Nami Ohmura

Nami Ohmura
Researcher

 

Kansai Fukumitsu

Kansai Fukumitsu
Researcher

 

Saori Yano

Saori Yano
Researcher

 

Chihiro Yoshihara Chihiro Yoshihara
Researcher
Yuko Shiraishi

Yuko Shiraishi
Researcher

   
Atsuko Saito

Atsuko Saito (Sophia University)
Adjunct professor

 

Gian

Gianluca Esposito
Adjunct professor (University of Trent, Italy)

Taiju Amano Taijyu Amano
Adjunct professor (Hokkaido University)
   

 

 

 
  Sayaka Shindo
Technical staff
  Eri Miyazawa
Technical staff
  Lana Okuma
Part-time staff
  Misako Kashiyama
Part-time staff
  Yukimi Arai
Part-time staff
 

 

 

 

Ex-Team Members

 

Kenichi TokitaSenshu University

Yousuke TsuneokaToho University

Sachine YoshidaToho University

Kashiko TachikawaThe University of Tokyo

Tetsuaki Ara

Masayuki Nitta

Yosiaki Matumoto

Sayaka Komatsu

Tokiko Fillman

Teppo Maruyama

Ryuko OhnishiUniversity of the Ryukyus

Anna Truzzi(University of Trent, Italy)

Yuko Goto

Yuri Odaka

Manami Sato

Misato Kaneko

Hannah Ng (University of Exeter, UK)

 

Michael NumanMarilyn Numan

Michael Numan

Marilyn Numan